Aj Marianka môže efektívne komunikovať s občanmi cez internet

V internetovej dobe vzniká množstvo skvelých aplikácií. Najrozšírenejšie sú sociálne siete. Existujú však aj aplikácie, ktoré pomáhajú pri efektívnejšej komunikácii v samospráve. Jednou z nich je aj projekt Odkaz pre starostu, ktorý využívajú už niektoré slovenské mestá.

Funguje to jednoducho

Občania cez službu Odkaz pre starostu nahlasujú rôzne podnety zo svojho okolia, ktoré prichádzajú priamo na miestnu samosprávu. Tá potom vykonáva riešenie, občan sleduje stav svojho nahláseného podnetu priamo na stránke.  

Služba je vyhradená najmä pre hlásenie problémov hmotných vecí, ktoré môže obec opraviť, vymeniť, upratať či odstrániť. Podnet musí byť určený pre konkrétnu lokalitu, pri nahlasovaní sa musí pridať aj fotka alebo video.

Rôzne podnety

Podnety sú rozdelené do týchto kategórií: životné prostredie, dopravné značenie, verejný poriadok, cesty a chodníky, verejné služby, mestský mobiliár a čierne stavby. Ak chce občan nahlásiť problém, ktorý nespadá do spomínaných kategórií, označí kategóriu Všetko ostatné.

Takýmto spôsobom je možné nahlásiť napríklad vraky, čierne skládky, poškodené sochy, lavičky, koše či detské ihriská, výtlky na cestách či poškodené obrubníky. Ak niekto ruší nočný kľud, nefunguje osvetlenie alebo kanalizácia.

Cez aplikáciu alebo počítač

Podnety je možné nahlásiť dvomi spôsobmi - priamo cez počítač kliknutím na odkaz “Nahlásiť podnet” alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorú si môže každý stiahnuť do svojho smartfónu.

Výhoda takejto verejnej databázy podnetov je napríklad aj to, že sa samospráva nemusí zaoberať rovnakými podnetmi od občanov. Ak niekto zistí, že podnet, ktorý chcel podať sa už v obci rieši, môže sledovať postup riešenia. Termín dokončenia určí priamo zodpovedný pracovník samosprávy.

Ochota od starostu

Odkaz pre starostu správne funguje len v prípade, ak je ochota zo strany vedenia obce. Pretože služba nebude mať zmysel, ak na podnety občanov nikto nebude reagovať. Pre starostu obce je to skvelá PR, ak bude rýchlo a ochotne reagovať na podnety od občanov.

S mobilnými aplikáciami a modernými technológiami mám už 10 ročné skúsenosti. Ponúkam svoje znalosti pre správne a rýchle zavedenie tejto služby v našej Marianke.

Michal Chabada