Aká výstavba je v súčasnosti ešte pre Marianku zdravá?

Zamýšľal som sa, ako vyzerala Marianka pred 15 rokmi, keď sme sa prisťahovali a teraz. Snažil som sa analyzovať dôvody a príčiny toho, ako dnes Marianka vyzerá a akým výzvam musí po tejto výraznej výstavbe čeliť.

Vzdal som sa hľadania vinníkov za prehustenú výstavbu, nepostačujúcu infraštruktúru, úzke komunikácie a veci s tým súvisiace. Hlavne výstavbu už realizovanú nemá pre mňa zmysel analyzovať a na ňu nadávať, lebo sa tým nič aj tak nevyrieši. V každom prípade sa z nej treba poučiť.

Záujem obce – vymedzený územným plánom - v oblasti výstavby by mal v prvom rade chrániť starosta obce, ako človek, ktorý za obec podpisuje stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. To sa minimálne za súčasného starostu evidentne nedeje, resp. vôbec nie transparentne (nezverejňované ani stavebné, ani kolaudačné konania).

Poučenie číslo jedna pre mňa: Nerobme capa záhradníkom – a ani nikoho, kto ho v takýchto aktivitách podporuje a plánuje podporovať. Pre budúcnosť je dôležité tým pádom dodržiavanie už existujúceho územného plánu, ktorý takúto hustú zástavbu nepredpokladá a neumožňuje (pokiaľ stavebný úrad so starostom nerozhodnú inak...).

Územný plán obce je ale možné meniť, a preto je druhé poučenie pre mňa: Budem podporovať tých kandidátov na poslancov, ktorí sú proti ďalšiemu zahusťovaniu výstavby a nebudú uvoľňovať/zmierňovať pravidlá vyplývajúce z aktuálne platného územného plánu.

Dnes nám z dôvodu porušovania vyššie uvedeného chýba potrebná infraštruktúra ako dostatočná kapacita škôlky, školy, športové zázemie, priestory na venčenie psov, parkovacie kapacity a podobne. Ďalšou výstavbou sa bude táto situácia len prehlbovať.

A preto moje tretie poznanie je: Najskôr doriešme infraštruktúru pre existujúce zastavané lokality a až potom začnime otvárať novú výstavbu v ďalších lokalitách na to určených na základe záväzných územných plánov zóny.

Marianka je úžasné miesto na okraji Bratislavy ponúkajúca blízkosť mesta a prírody zároveň, majúca históriu a najmä významný duchovný rozmer. Nie som proti tomu, aby sme mali nových susedov, ale aj v ich záujme by sme mali najskôr napraviť chyby z minulosti. Následná výstavba v súlade s územným plánom (nie prekrucovaným a prešpekulovaným) môže naopak Marianku obohatiť.

Michal Hollý - nezávislý kandidát

Foto: Michal Chabada