Náš kandidát na starostu obce: VOLÍME DUŠANA STATELOVA

Vážení Mariančania, vážení voliči.

Voľby sa blížia, kandidáti sa prezentujú. My štyria sme sa zomkli do tímu s rovnakým zmýšľaním, aby sme spoločnými silami oslovili Vás, voličov. 

Starosta Marianky je najdôležitejšia postava, na ktorú nám voľby dajú odpoveď. Po starostlivom zvážení sme sa na post starostu rozhodli podporiť Dušana Statelova. Pán Statelov má podľa nás nielen najlepšie odborné predpoklady hájiť Marianku pred budúcimi výzvami, ale má aj ľudský rozmer, počúva a neosočuje. 

Apelujeme na Vás, vážení voliči,  skúsme spoločne podporiť jedného kandidáta, Dušana Statelova. Podľa nás len spojením síl môžeme zmeniť a zlepšiť situáciu v Marianke.

Pridáte sa?
Ďakujeme.

Michal Hollý (9), Michal Chabada (10), Eugen Jeckel (12) a Marcel Porges (17)