Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poznáme program

Aktualizácia 25.októbra 2018

Poznáme program OZ a už aj materiály na rokovanie (odkaz - v novom okne).

A už je tu program najbližšieho zastupiteľstva! Starosta Peter Hasoň svojvoľne vypustil z programu požiadavku na kontrolu bezodplatného užívania ihriska zo strany jeho klubu IMAS Stupava. Zamietol žiadosť o predloženie podkladov (rozpočet/vysúťažený dodavateľ) k navrhovaným sumám investicii. 

Namiesto pôvodného návrhu pôžičky pre Prvú Mariatálsku na 80 tisíc EUR len na dokončenie Bystrickej ulice dal návrh opäť na 170 tisíc EUR vrátane rozšírenia Športovej (napriek diskusiám a pripomienkam občanov, že obec dnes potrebuje peniaze na oveľa dôležitejšie základné potreby). Evidentne nejde o verejný záujem. 

  • Čo spravia 5 kandidáti (Bubnič, Doležalová, Dubovský, Neumahr a Gašparovič), z toho jeden na starostu? 
  • Ako sa zachovajú v postoji k verejným financiám (naposledy starostu podporili v tejto aktivite)? 
  • Chceme aby sa to dialo ďalšie 4 roky?

Pôvodný článok z 23.októbra 2018

V piatok 26.10.2018 o 17:00 sa uskutoční 23. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
 Napriek tomu, že podľa rokovacieho poriadku obce mal byť obsah tohto zastupiteľstva už v utorok zverejnený, z neznámeho dôvodu program zastupiteľstva starosta stále nezverejnil.

Na piatkovom OZ by sa mali prerokovať minimálne témy, ktoré nemohli byť prejednané na ostatnom OZ z dôvodu bojkotu piatimi poslancami.

Ide o dôležité témy pre Marianku a preto prosím príďte osobne v piatok 26.10.2018 o 17:00 na OZ vyjadriť k týmto témam svoj postoj. Hneď ako budú podklady k zastupiteľstvu k dispozícii, zverejníme ich.

Michal Hollý, poslanec

Oficiálny program rokovania Obecného zastupiteľstva:
program 23 OZ Mariankapng