Pozvánka na diskusiu s kandidátmi na starostu už túto nedeľu

Vážení občania, už túto nedeľu 21.10.2018 o 17:00 hodine sa v spoločenskej sále Obecného úradu v Marianke uskutoční verejná diskusia s kandidátmi na starostu obce Marianka. V aktuálnom volebnom období za starostu kandidujú piati kandidáti.

Účasť potvrdili štyria

Máme 5 kandidátov na starostu Marianky:
1 Mário Bubnič, 38 r., živnostník, nezávislý kandidát
2 Peter Drobný, Ing., 51 r., podnikateľ, nezávislý
3 Peter Jelačič, Ing., 49 r., manažér, súdny znalec, (SAS, OLANO, Sme Rodina, NOVA)
4 Dušan Statelov, Ing., 55 r., podnikateľ, Progresívne Slovensko
5 Maroš Sýkora, 44 rokov, konzultant, nezávislý kandidát

Nikto z nás netuší, kto by bol najlepší, lepší (alebo aspoň dobrý) starosta našej obce. Na každom z nich je niečo fajn a veľa neznámeho. Do diskusie sme pozvali všetkých kandidátov. Svoju účasť nám do dnešného dňa potvrdili štyria kandidáti - Drobný, Jelačič, Statelov a Sýkora

Nezávislý moderátor a rovnaký čas pre každého

Do diskusie sme pozvali aj nezávislého moderátora. Oslovili sme viacerých ľudí, svoju účasť potvrdil herec Stano Staško. Pripravili sme štruktúru diskusie s kandidátmi na starostu, otázky a časový rozpis. 

Po privítaní sa každý z kandidátov predstaví, povie pár viet o sebe, prečo kandiduje, predstaví krátko volebný program a priority. Každý kandidát bude mať k dispozícii po tri minúty. 

V druhom kole máme pripravených päť spoločných otázok - tém, ktoré sme poslali kandidátom vopred.
Tu sú témy, ku ktorým sa budú vyjadrovať:
1: Vyjadrenie k stavebnej činnosti (domy, inž. siete, infraštuktúra).
2: Plán na riešenie občianskej vybavenosti obce (škola, služby, seniori).
3: Dopravné napojenie obce, doprava v obci, postoj k tunelu D4.
4: Mariánske sv. údolie, aké riešenie situácie a spôsob spolupráce.
5: Ktorý spomínaný alebo iný problém bude riešiť a s akou prioritou.

V poslednom kole sa budú môcť pýtať priamo občania. Každý kandidát bude mať možnosť odpovedať na maximálne päť otázok. Otázky bude možné napísať na papier, cez formulár na internete alebo priamo do mikrofónu. Diskusia by nemala trvať viac ako dve hodiny.

Všetci ste srdečne vítaní.