Spor o športový areál - odvolanie plnomocenstva právnemu zastúpeniu obce

Ako je asi väčšine známe, obec Marianka súdnou cestou rieši vlastnícke vzťahy ku pozemkom pod celým športovým areálom (futbalové ihrisko a priľahlé pozemky, cca 2 hektáre pozemkov).

Šesť zo siedmych súdnych sporov obec vyhrala a pozemky vlastní. Posledný súdny spor o bývalý pozemok pána Sánda o rozlohe takmer hektára je stále v riešení.

Tu sa však udial až neuveriteľný ťah z polohy súčasného starostu obce Marianka pána Hasoňa, ktorý jednoznačne podčiarkuje reálne existujúci konflikt záujmov developera na stoličke starostu.
Aj preto nám nie je jedno kto bude na stoličke starostu a poslancov nasledujúce volebné obdobie sedieť.

vratenie listiny Malackypng

V priloženom liste z katastra sa dozvedáme, že obec Marianka rukou starostu pána Hasoňa odvolala plnú moc právnemu zastúpeniu obce vo všetkých konaniach a právnych úkonoch na Okresnom úrade Malacky, katastrálny odbor.

Nuž, jedine takto mohol náš pán starosta a developer v jednej osobe zmariť podanú žiadosť o zápis vecného bremena na všetky pozemky športového areálu v prospech obce Marianka, podanú právnym zastúpením obce.

marianka sukromny pozemokjpg

Spor o vlastníctvo k pozemkom sa takto vedie nielen s protistranou – firmou Aspag, ale aj s vlastným starostom obce a niektorými, klientelizmom poznačenými poslancami, kandidátmi na starostu a post poslancov v nadchádzajúcich voľbách do samosprávy obcí – nemalo by nám to byť jedno.

Aj preto nám nie je jedno kto bude na stoličke starostu a poslancov nasledujúce volebné obdobie sedieť.

Marcel Porges - nazávislý kandidát na poslanca