VIDEO: 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nekonalo

Obecné zastupiteľstvo sa 26.10.2018 nekonalo, lebo program nebol zverejnený v zákonnej lehote troch dní pred rokovaním OZ. Uznesenia by boli nezákonné.

Nateraz sú športový areál a oblasť od ihriska až po Borinskú uchránené pred súkromným developmentom bez kontroly obce. Nezačne sa development bez jasného prerokovaného zámeru, bez Územného plánu zóny.

Občania boli informovaní, že pôžičku na Bystrickú sa nepodarilo schváliť hlavne kvôli obštrukcii (neúčasti) piatich poslancov na predošlom zmarenom rokovaní OZ (4.10.2018), kde bola na programe ako samostatná položka. V diskusii si starosta aj poslanci vypočuli aj názory občanov, aby už nechali investície na nové vedenie obce.

Rokovanie 4.10.2018 (keď išlo len o Bystrickú) bolo zmarené neúčasťou 5 poslancov. Rokovanie 26.10.2018 (keď sa pridali "do balíka" peniaze aj na Športovú) sa zmarilo neskorým zverejnením zjavne nechtiac (nedbalosťou a nekompetentnosťou). Bystrická (a vízia škôlky na kopci) sa používa ako nátlak na investíciu do Športovej, s čím sa niektorí poslanci nestotožnili.