Zimná údržba sa stala politickým zápasom

Odpratávanie snehu si všimne každý a preto sa dá dobre využiť na politické ciele.

Od júlového obecného zastupiteľstva vyhlasuje M. Sýkora a pár poslancov, že starosta nesmie vynakladať obecné peniaze na súkromný majetok t. j. na ulice, ktoré zastupiteľstvo obce neprijalo do majetku. Ide o odsúdenie (a „kriminalizovanie") výstavby retardéra na mieste havárie prepadnutej Južnej cesty, pripojenie do dažďovej kanalizácie (vsakovačky) a samozrejme o rekonštrukciu osvetlenia.

Rovnaké zákonné pravidlo platí však aj na zimnú údržbu ako aj elektriku osvetlenia. V opačnom prípade je možné, že starosta bude napadnutý za nehospodárne vynakladanie verejných financií.

Čo je to súkromná ulica:
  • pozemok (pôda) nepatrí obci alebo štátu,
  • stavba cesty samotná (betón) nepatrí obci,
  • uznesenie zastupiteľstva do vlastníctva obce neexistuje, ani
  • zmluva o odovzdaní do správy obce, prevádzky a údržby neexistuje.
Starosta Dušan Statelov nedal za obecné peniaze posypať Panský les a Na Tálkoch. (Na jeho obranu: v zmysle zákona. A v zmluve o zimnej údržbe nie sú súkromné ulice uvedené.)
  • Získal pre horeuvedený problémom pozornosť
  • Neurobil týmto dobre majiteľovi cesty (firme VMBB - S. Kušpál)
  • Neurobil týmto dobre ani obyvateľom - som medzi nimi a prosil som ho, aby to dal tú poľadovicu posypať. (Veď to už R. Jurika zadal Robovi do zoznamu zimnej údržby, robil to pochopiteľne aj P. Hasoň, dokonca vlani aj Dušan)
  • Neurobil týmto dobre ani sebe - žiadna chvála, žiadna vďaka, hanba, nesplnená povinnosť.
Povinnosť? Ak to dá odhrnúť, poruší pravidlá hospodárenia a zas dostane za to "nakladačku" od M. Sýkoru aj na zastupiteľstve, aj na Facebooku. A niekto už dá podnet aj vyššie, prípadne začne trestné stíhanie voči starostovi.

A tu je rozuzlenie a prekvapenie zo včera: M. Sýkora sa včera na FB chopil príležitosti a objednal odhrnutie a solenie Tálkov a Sedmokráskovej na vlastné náklady.

Už rozumiem Sýkorovmu pozmeňovaciemu návrhu na výrazne zníženie rozpočtu obce na údržbu ciest. Preberá to z vlastných zdrojov on? Neviem. No poistil sa: ak by starosta dal posypať (porušil by 1. vyžadované pravidlo, tak rýchlo minie rozpočet (alebo by ho porušil).

A takto na FB zápas vyhráva: Sýkora - Statelov 1:0.
No, zatiaľ v realite to bol z jeho strany iba bluf – nie je ani posypaný včerajší ľad. Stav je 0:0.
Ale je tu šanca na reparát - dnes napadol na ten ľad nový sneh.

Eugen Jeckel


IMG_20210116_122051jpg