Ako sme hlasovali: rozpočet v roku 2021

A. Obecný rozpočet 2021

Obecný rozpočet bol taktiež predložený na novembrové zastupiteľstvo a všetkým bol k termínu náhradného decembrového OZ k dispozícií takmer 30 dní. Tento návrh prerokovala a podporila aj ekonomická komisia za účasti Hollý, Porges, Iváková. Poslankyňa Iváková pozitívne stanovisko vyslovené na zasadnutí Komisie neskôr stiahla bez udania konkrétneho dôvodu.

Napriek výzvam na pripomienkovanie rozpočtu obce neprišla za takmer 30 dní, odkedy bol tento zverejnený, od ostatných poslancov žiadna konkrétna pripomienka. Ale tak ako sa dalo čakať, pozmeňujúce návrhy prišli až na samotnom OZ, teda bez možnosti sa na tieto pripraviť, prediskutovať, zvážiť dôsledky.

Zmeny navrhované na poslednú chvíľu:
  •  Zníženie rozpočtu na správu komunikácií z 35.000 na 20.000
  • Zníženie rozpočtu na správu a opravy VO z 35.000 na 20.000
  • Zníženie rozpočtu na právne zastúpenie obce a ostatné poradenské služby zo 60.000 na 10.000
sme nepodporili a boli sme PROTI.

Práve zníženie prostriedkov na právnu ochranu obce v dnešnom období považujeme za výnimočne nezodpovednú, keď uprostred súdnych sporov, námietok developerov je riziko, že nás nebude mať kvôli financiám kto zastupovať.

Pod tlakom času a aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu sme rozpočet v tejto oklieštenej forme nakoniec podporili.

Starosta, po zvážení a s odstupom času, rozpočet v tejto forme nepodpísal a my tiež prehodnocujeme, či takýto rizikový rozpočet opätovne podporíme. Skôr nie.

B. Vzťahy medzi starostom a poslancami ovplyvňujúce kvalitu zasadnutí OZ

Bohužiaľ, sme v situácií, keď osobné spory vybraných poslancov so starostom a riešenej agende vyúsťujú k obštrukciám a neprofesionálnemu správaniu a rozhodovaniu. Poslanec je tu nato, aby hlasoval, aby si materiály, o ktorých bude hlasovať naštudoval, aby ak má o nich pochybnosti, nejasnosti sa pýtal. Má na to dostatočné lehoty.

Byť pasívny a čakať, že mi niekto veci vysvetlí priamo na zastupiteľstve považujeme za neprofesionálne rovnako, ako keď prídem na OZ a navrhnem priamo tu zásadné zmeny, na ktoré sa ostatní nemohli pripraviť.

Za nás štyroch vieme vyhlásiť, že sme svoje pripomienky, resp. otázky, ak boli, vždy komunikovali vopred, aby sme sa vyhli nekonštruktívnemu naťahovaniu zasadnutí zastupiteľstva. Na druhej strane treba priznať aj to, že starosta podcenil dôležitosť viacerých pracovných stretnutí (hoci sú často sprevádzané nekonštruktívnymi poznámkami a "politikou") a osobného vysvetlenia.

Napriek tomu trváme na tom, že aktivitu má vyvinúť aj druhá, čiže poslanecká strana ak ju potrebuje a považuje za účelnú.

Návrh na zníženie platu starostovi zo strany ostatných poslancov už bol len čerešničkou na torte týchto napätých vzťahov. Tento návrh sme nepodporili – PROTI.