Dušan Statelov: kandidát na starostu odpovedá občanom

Na základe spoločnej diskusie kandidátov na starostu obce Marianka sme získali rôzne otázky od občanov, ktorých zaujímajú konkrétne problémy a návrhy riešení jednotlivých kandidátov. Tieto otázky sme preposlali všetkým kandidátom na starostu a postupne zverejníme ich odpovede. Dnes odpovedá Dušan Statelov, ktorý svoje odpovede poslal ako prvý.

Dušan Statelov

Web stránka: www.statelov.com

Odkaz na skupinu na Facebooku: Dušan Statelov

Aké je vaše stanovisko k návrhu vyústenia diaľničného tunela?

Vyústenie je výhodné posunúť čím ďalej k ceste spájajúcej Záhorskú Bystricu so Stupavou. Ide o jediný efektívny spôsob ochrany pred hlukom, exhalátmi ako aj svetelným smogom. Je to najlepšie riešenie pre obyvateľov Marianky aj okolitú prírodu. Zachovajú sa tým migračné trasy pre  ľudí a zvieratá. Dôležité je posunutie stavebného dvora, kde je plánované drvenie 3 miliónov m3 vyťaženej horniny počas minimálne 4 rokov.

Dôležité bude aby sa  opatrenia dodržali pri realizácii. Pri súčasnej výstavbe D4 na južnej strane, ktorú získala španielska firma, dochádza k  technickým zmenám, zníženiu kvality oproti pôvodnému riešeniu, okrem iného znižovaniu protihlukových stien, navážke kontaminovanej zeminy do násypov, zmene počtu pilierov na moste a podobne.

Ako plánujete vyriešiť problém so všetkými IS na Tálkoch, ktorý trvá nečinnosťou developera skoro 10 rokov?

Problémy so sieťami sú problémom nielen lokality Tálky, ale aj iných lokalít v Marianke ako aj iných obcí. Pokiaľ  legislatíva nereguluje majiteľov sietí, a reguluje len prevádzkovateľov sietí, jediná možnosť je dohoda medzi obcou, majiteľom siete a koncovým odberateľom.

Elektriku väčšinou prevádzkuje ZSDIS, vodu BVS. Najkritickejšími sieťami sú kanalizácia , plyn a dajú sa sem zaradiť aj prístupové cesty. Najlepšie pre obec je vybudovať siete z eurofondov a následne zabezpečiť ich prevádzkovateľa. Pokiaľ to tak nie je, riešením je dohodnúť so všetkými súkromnými prevádzkovateľmi  a majiteľmi verejných sietí jednotné ne-diskriminačné podmienky, to znamená jednotné rozumné ceny prípojok.

Plánujete objazd sv.údolia ako diamantu Marianky a Slovenska, ktorý si zaslúži byť neprejazdný?

Objazd by bol síce najlepším riešením pre sv. údolie, je však otázne či je reálny keď narazil na razantný odpor Panského lesa. Možno ubezpečenie o nerozširovaní zástavby ďalej do lesa by malo šancu na opätovné zváženie. Reálnejším je podľa mňa zákaz vývozu odpadu do Lomu, čo by výrazne obmedzilo nákladnú dopravu, ktorá vadí najviac.

Marianka ako turistická oblasť nemá cyklotrasu. Plánujete vybudovať cyklotrasy?

Nerozumiem čo si pod budovaním cyklotrás predstavujete. Cyklotrasy v Malych Karpatoch sú, bola vypracovaná mapka cyklotrás pred pár rokmi.

Rada by som sa spýtala na možnosť obecnej polície, čo by riešila zákazy vjazdu, parkovanie, či voľne pustených psov. Ďakujem. (Ľudmila)

Obecná polícia môže dohliadať iba na dodržiavanie VZN, môže riešiť niektoré dopravné priestupky, nemá právomoci bežnej polície. Udržovať v stave 2 ľudí a technickú  infraštruktúru môže byť významným nákladom pre rozpočet obce. Dá sa to riešiť zmluvne so Stupavou a Záhorskou Bystricou, ktoré majú mestskú políciu. Môžem to navrhnúť, avšak obecné zastupiteľstvo to musí schváliť.

Pekný deň prajem, chcem sa kandidátov na starostu opýtať, akým spôsobom chcú vyriešiť už neúnosnú situáciu pri prejazde cez sväté miesto. Ďakujem (Zuzana)

Som proti nákladnej doprave vo Svätom údolí. Vyvážanie odpadu do Lomu cez Sväté údolie vadí všetkým asi najviac. Chcel by som zrušiť využitie Lomu ako skládky akéhokoľvek odpadu, čím by sa odstránila najvyššia dopravná záťaž údolia.

V spolupráci s BSK a Dopravným inšpektorátom Malacky sa budem snažiť osadiť dopravné značenie obmedzujúce vjazd nákladných vozidiel. Spoľahlivým riešením by bol vertikálny obmedzovač výšky, ktorý by sa dal otvoriť v prípade potreby.

Výstavba mosta by tento problém riešila úplne, ale podľa mojich informácií vyvolala veľké obavy obyvateľov Panského lesa z vytvorenia otvorenia výstavby smerom ďalej do lesa a do lomu, čo by prinieslo veľkú dopravnú záťaž aj Panskému lesu.

Ak by sa ponechala len osobná doprava pre rodinné domy na Partizánskej bolo by to veľkou úľavou.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Hlasovaním o predložených možnostiach. Účasť na hlasovaniach však musí dosiahnuť rozumnú hranicu, aby mohli byť výsledky považované za preukazné.

Či niekto z kandidátov plánuje vytvoriť na začiatku volebného obdobia niečo ako programové vyhlásenie vlády?

Nie je to zlý nápad, aj keď to zjavne nemá oporu v zákone. Mám volebný program, ktorý by som rád splnil, ale to závisí aj spolupráce s obecným zastupiteľstvom. Po schválení obecným zastupiteľstvom by sa mohol vydať plán, ktorý by sa podobal programovému vyhláseniu.

Ako chcete riešiť odpratávanie chodníkov od snehu podľa nového zákona?

Táto zmena zákona zaťaží rozpočet obce. V konečnom dôsledku sa môžme na to pozrieť aj tak, že sa ako obyvateľ môžem rozhodnúť či si sám odpracem sneh z chodníka pred svojím domom a dostanem úľavu na nejakom poplatku obci, alebo nechám odpratávať sneh y chodníka  za obecné. Tu si treba uvedomiť, že čím viac obecných peňazí pôjde do prevádzky obce, tým menej nám ostane na výstavbu škôlky, športovej haly, ciest, chodníkov odkupovaniu sietí a podobne.

Má obec dostatok financií na výstavbu/rozšírenie novej školy/škôlky?

Podľa môjho názoru si treba pomôcť Eurofondami, kde obec môže mať na financovanie spoluúčasti, ale zaplatiť všetko z vlastných zdrojov je podľa môjho názoru nad rámec možností rozpočtu aj keby bola škola jediným výdavkom. Pri dobrom hospodárení môže zostať na účte okolo 200 tis Eur ročne. Pokiaľ sa však z tohto tenkého prebytku minie 70 tis Eur na cestu, niečo na odhŕňanie snehu a zostatok na obedy pre seniorov poľahky nezostane na účte nič.

Myslíte, že zrušenie MHD je konečné? Čo by sa dalo robiť, aby sme znova mali MHD?

Zdá sa, že išlo o "upratovanie" mestskej dopravy, tak že MHD linky budú obsluhovať len mesto Bratislava bez výnimiek. Štandardným riešením je posilniť regionálne linky alebo vo vlastnej réžii zabezpečiť dopravu do Záhorskej, čo samozrejme zaťaží rozpočet.

Ako chcú kandidáti riešiť autobusové prepojenie s BA, kedy bude stáť nová obecná škôlka, ako chcú riešiť separovaný odpad, kontajnerov je málo, nové potraviny.

V mojom programe je odpoveď na  prepojenie do BA a separovaný odpad, pozrite stránku www.statelov.com, sú tam informácie k týmto témam. Na otázku kedy bude stáť nová škôlka Vám ani jeden kandidát nemôže seriózne odpovedať, teraz sa ešte len rieši, kde by tá škôlka mala byť. Sú rôzne názory kandidátov aj na to z akých zdrojov ju postaviť. Takže ak sa ju podarí postaviť do dvoch rokov bude to úspech.

Aký je rozpočet obce a koľko financií je ročne určených na rozvoj, opravy atď. Možno bude vedieť odpovedať len P. Jelačič (Peter)

Rozpočet Marianky stručne vysvetlil p. Hollý na stránke mojamarianka. Celkové príjmy obce sú 1 milión ročne. Pri dobrom hospodárení môže zostať na účte 200 tisíc Eur ročne.

Marianka, okres MA a Hl. Mesto Bratislava. Ako na tento komplikovaný vzťah? Odbočka do Marianky vedie cez BA a nemá ju kto osvetliť... a ďalšie problémy

Čudujem sa, že sa riešeniu odbočky zatiaľ nikto nevenoval. Vzťah to je určite komplikovaný ale napríklad aj Karpatská cesta v Marianke nie je v správe obce ale Správe ciest. Všetko je komplikované ale ide o problém vyššej dôležitosti a treba riešiť.

Územné členenie do okresov a krajov je v kompetenci vlády SR a parlamentu. Starosta obce členenie okresov a hl. Mesta nemôže ovplyvniť. Dá sa to riešiť pričlenením obcí okolo Bratislavy k hlavnému mestu – to schvaľuje vláda SR, ale obec by stratila svoje rozhodovacie právomoci. Niečo by získala a niečo stratila. O tom by sa malo rozhodovať v referende.

Ako chcete riešiť statickú dopravu v obci, hlavne na ulici Karpatská po celej dĺžke, prioritne v časti od konečnej smerom k údoliu?

Statická doprava v zmysle zákona má byť riešená na vlastných pozemkoch pri nehnuteľnosti (požiadavka dopravného inšpektorátu na 3 parkovacie miesta). Pokiaľ to nie je možné, môže obec navrhnúť na svojich miestnych komunikáciách úpravu parkovacích miest so spoplatnením - ročné poplatky za parkovacie miesto.

Musí to však schváliť obecné zastupiteľstvo a prijať VZN.

Dopravu v Svätom údolí som odpovedal v otázke vyššie. Na vytvorenie nového parkovania pre sväté údolie v tesnej blízkosti nie je veľa nového priestoru.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Referendom ako vo Švajčiarsku ale aj za účasti so záujmom, zodpovednosti a účasti verejnosti ako Švajčiarsku.

D4-Marianka-od-Stupavyjpg


Téma: Kandidáti na starostu v MariankeMichal Chabada
, nezávislý kandidát na poslanca