Ja volím a odporúčam voliť Eugena Jeckela

Vážení spoluobčania, susedia!

Dovolím si Vás ako občan a zároveň poslanec našej obce osloviť vo veci nadchádzajúcich volieb. Kandidátov máme dvoch: Matúša Dubovského a Eugena Jeckela. Viacerým z Vás tieto mená nehovoria veľa a ich programy sú na prvý pohľad podobné.

Hneď na začiatku konštatujem, že mojim kandidátom je Eugen Jeckel. Eugen Jeckel je momentálne ôsmy mesiac na pozícií zastupujúceho starostu po tom, čo po kriminálnych útokoch odstúpil jeho predchodca Dušan Statelov. Ostalo mu neľahké dedičstvo. Ale aj veľa rozbehnutých vecí, ktoré úspešne doťahuje do konca. Eugen sa zaujíma o obecnú politiku už dlho, nie je žiadnym rýchlo-kvaseným kandidátom. A na rozdiel od protikandidáta aj skutočne trvalo býva v Marianke.

Eugen je tretí rok poslancom OZ so silným dôrazom a špecializáciou na ochranu životného prostredia a na riešenie problematiky odpadov. Aj vďaka Eugenovi a tímu špecialistov, sa výrazne podarilo znížiť objem komunálneho zmesového odpadu, ktorý produkujeme. Nebál sa ísť aj do nepopulárnych, ale nevyhnutných riešení. S cieľom získať si Vašu priazeň nesľubuje návrat ku komfortu a týždňovému vývozu. A to nielen preto, aby 1000 domácností, ktorým stačí dvojtýždňový zvoz nedotovalo pre 100 každo-týždňový zvoz, ale hlavne preto, lebo je to tak voči udržateľnému životnému prostrediu správne.

Eugen Jeckel zároveň pokračuje v dodržiavaní územného plánu a zásadne odmieta pokračovanie vo výstavbe trojdomov na minimálnych pozemkoch, ktorá má zásadný vplyv na prehustenosť výstavby v Marianke. V prípade jeho zvolenia developeri nebudú mať radosť. Obdivujem Eugenovu odvahu ísť do toho, napriek tomu čo sa udialo jeho predchodcovi.

Eugen Jeckel nie je človek konfliktu, je človekom dohody, ale v prípade obhajovania záujmov obce, pokiaľ dohoda nie je, je pragmatický a dôrazný. Dnes má obec na stole viacero sporov: spory o pozemky pri futbalovom ihrisku, spor s advokátskou kanceláriou jedného z bývalých starostov, spor o prostriedky za Južnú cestu, náhrady súvisiace s výstavbou domov na plyne a iné. Jeden univerzálny recept na ne nefunguje. Prísľub protikandidáta (verím, že len z dôvodu neznalosti problematiky) , že zastaví všetky súdne spory je nezodpovedný a môže obec ohroziť.

Poznám Eugena ako veľmi pracovitého človeka, ktorý o sebe veľa nehovorí. Nemá rád sebaprezentáciu a radšej tvrdo pracuje, ako by pripravoval predvolebné letáky a reagoval na nezmyselné osočovania zo strany verejne známych „kritikov“. Radšej povie nepríjemnú pravdu, ako by sľuboval hory-doly. Možno aj preto sme dnes svedkami „bohatej“ a doslova profesionálnej kampane a len slabej osvety z Eugenovej strany.

Tieto voľby sú len na rok, ale aj za rok sa dá veľa pokaziť. Nemám dôveru v druhého kandidáta a jeho kampaň, podporovanú na sociálnych sieťach rôznymi anonymami, fiktívnymi profilmi a bezadresnými – nezávisle sa tváriacimi - facebookovými skupinami.  

Ja volím a odporúčam voliť Eugena Jeckela - čestného, slušného, pracovitého a skromného človeka.Michal Hollý

Občan Marianky a poslanec OZ v Marianke