Maroš Sýkora: kandidát na starostu odpovedá občanom Marianky

Ani ďalšiemu kandidátovi na starostu obce Marianka neboli ľahostajné otázky občanov, ktorí sa pýtali všetkých kandidátov počas diskusie všetkých kandidátov, ktorá sa konala v nedeľu 21.októbra 2018. Tu sú odpovede od kandidáta na starostu Maroša Sýkoru.

Maroš Sýkora

Web stránka s programom kandidáta na starostu

Facebook: Maroš Sýkora kandidát

Aké je vaše stanovisko k návrhu vyústenia diaľničného tunela?

Podľa mojich informácií existuje viacero variant a z osobného stretnutia s predstaviteľom NDS viem, že sú otvorení diskusii.

Podľa mňa však v prvom rade treba povedať, že tunel nebude pre Marianku znamenať zásadné odľahčenie dopravy do Bratislavy. Najväčšou záťažou, ktorá vytvára zápchy sú kamióny ktoré idú v smere od Brna do Rakúska a Maďarska a osobné autá, ktoré idú do Bratislavy zo Záhoria, kde pribúda čoraz viac ľudí.

Iba malá časť týchto áut smeruje na Zlaté piesky, či do Vajnor, kam by mal tunel ústiť.

Na druhej strane, mám informácie, že je veľký tlak na to, aby sa tunel začal stavať čím skôr. A že v takom prípade existujú možnosti rôznych kompenzácií zo strany NDS voči Marianke.

Preto si myslím, že táto téma by mala byť prediskutovaná na verejnom zhromaždení, kde by NDS jasne povedala s akými variantami pracuje, aká je jej vízia a ako chce Marianke kompenzovať negatívne vplyvy, ktoré to prinesie.

Aby občania mali možnosť rozhodnúť sa, ako sa k tomu Marianka ako obec postaví:

- či zásadne negatívne

- alebo či vyjednáme prekrytie tunela čo možno najďalej od Marianky (kvôli eliminácii hluku) a využijeme možnosť kompenzácií pre obec.

Inú variantu, ako napríklad nejaké protihlukové steny a podobne považujem za neprijateľné - nie sú pre Marianku riešením, znamenali by hluk a to nechceme myslím nikto.

Ako plánujete vyriešiť problém so všetkými IS na Tálkoch, ktorý trvá nečinnosťou developera skoro 10 rokov?

Nepoznám podrobnosti problému. Keďže trvá už 10 rokov, zrejme nebude triviálny. Nechcem teda dávať odpovede k niečomu, čo nemám naštudované. Bolo by to nezodpovedné.

Všeobecnú odpoveď ale môžem dať - v 21. storočí musí každý v Marianke mať základné siete - elektrinu, vodu, kanalizáciu. Chcel by som prirodzene aj plyn a rýchly internet.

Ak má obec možnosť do toho formálne, či neformálne vstúpiť, musí to urobiť.

Plánujete objazd sv.údolia ako diamantu Marianky a Slovenska, ktorý si zaslúži byť neprejazdený?

Samozrejme. Je to jedna z priorít. Už som o tom predbežne hovoril so zástupcom združenia obyvateľov Panského lesa, verím, že také riešenie nájdeme.

Okrem toho ale chcem vyriešiť aj parkovanie a neúnosnú a nedôstojnú situáciu pred údolím, počas nedieľ a cirkevných slávností.

Verím v spoluprácu s farou, s ktorou je otvorených viacero tém a kde aj obec musí prispieť k urovnaniu starých krívd.

Obec a fara musia fungovať partnersky a spolu sa podieľať nielen na Mariánskom údolí, ale je tu množstvo svetských tém, kde je priestor pre pozitívnu spoluprácu na prospech obce. Napríklad v oblasti kultúry.

Fara a Rád bratov tešiteľov by mohli pomôcť pri podpore a rozvoji komunitných podujatí. Sú súčasťou komunity.

Marianka ako turistická oblasť nemá cyklotrasu. Plánujete vybudovať cyklotrasy?

V prvom rade chcem vybudovať bezpečný chodník pre cyklistov a peších od Marialandu po odbočku do Záhorskej Bystrice. To je prvoradé.

Potom sa pozrieme na mapu, so zástupcami cykloturistov si môžme pozrieť aké sú možnosti v obci, aké trasy sú zaujímavé a ak to prinesie podporu pohybu pre Mariančanov a ak to rozumným spôsobom podporí rozvoj turistického ruchu a príjmov pre miestnych poskytovateľov služieb, budem o tom uvažovať.

Ak mám byť úprimný, v oblasti dopravy ma dnes ale viac tlači zvýšenie bezpečnosti v obci - efektívne obmedzenie rýchlosti na Karpatskej a na Južnej ceste a potom aj na ďalších uliciach, kde len značky obmedzujúce rýchlosť nestačia.

Rada by som sa spýtala na možnosť obecnej polície, čo by riešila zákazy vjazdu, parkovanie, či voľne pustených psov. Ďakujem. (Ľudmila)

Obecná polícia je pre Marianku dnes neefektívny náklad. Existuje však efektívnejšie a hlavne rýchlejšie riešenie - možnosť spolupráce a zdieľanie nákladov so Stupavou, alebo Záhorskou Bystricou, kde obecná polícia existuje a ktorá by mohla zabezpečovať služby aj pre nás.

Potom môžme spočítať, čo by stálo zaistenie obecnej polície len pre Marianku, ale ak si vezmeme, že na to by bol potrebný priestor, ktorý nemáme, zamestnanie niekoľkých strážnikov, výstroj, výzbroj, technické a telekomunikačné vybavenie, autá...

Naozaj si myslím, že spolupráca so Stupavou, alebo Záhorskou Bystricou je efektívnejšia. Minimálne jeden z kandidátov na starostu v Záhorskej Bystrici je takejto spolupráci otvorený.

Pekný deň prajem, chcem sa kandidátov na starostu opýtať, akým spôsobom chcú vyriešiť už neúnosnú situáciu pri prejazde cez sväté miesto. Ďakujem (Zuzana)

  • vytvorenie ,,obchvatu" pre obyvateľov Partizánskej a Stromovej ulice. Zrejme cez Panský les.
  • vybudovanie prístupu (schodíkov) z parkoviska nad Ivicou do Mariánskeho údolia.
  • zákaz vjazdu do údolia minimálne vez víkendy, ideálne však úplný zákaz (otvorenou však ostáva otázka prístupu k Svätej studni pre starších a menej mobilných ľudí)
  • efektívne vymáhanie dodržiavanie predpisov políciou a mestskou políciou v najexponovanejších časoch.
  • efektívna regulácia parkovania pri bazilike.

Inými slovami - ku kostolu nech sa dostanú starí a chorí ľudia. Keď sa naplnia kapacity, nepúšťať už ľudí do údolia a navigovať na iné parkovacie plochy.

Možno sa to niekoľkým Mariančanom zvyknutým parkovať hoci na trávnatých plochách medzi stromami nebude páčiť, verím však, že väčšina privíta návrat dôstojnosti aké tomuto miestu prináleží.

Situácia najmä v nedeľu je naozaj neúnosná. Namiesto pokojnej duchovnej sviatočnej udalosti za s návštevy údolia stávajú pomaly ,,kolotoče" a boj o parkovanie. Takto veci byť nemajú.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Už som avizoval, že chcem využívať inštitút Verejného zhromaždenia, ktorý má oporu aj v zákone o obecnom zriadení a chcem sa pokúsiť zaviesť inštitút obecného referenda.

Pokiaľ ide o investície, Marianka musí mať jasný INVESTIČNÝ PLÁN, ktorý sa bude realizovať podľa toho čo budeme potrebovať a na čo budeme mať.

Prejednať sa musí na verejnom zhromaždení. Komunita bude mať možnosť sa k nemu vyjadriť, doplniť ho, ale hlavne musí rozumieť aké sú priority a čo sa prečo a kedy bude robiť.

Okrem toho, krem poslancov, ktorí dostanú vašu dôveru a odborných komisií, ktoré pri samospráve existujú, sa chcem oprieť o dva nové neformálne poradné orgány starostu, ktoré vytvorím.

RADA MÚDRYCH:

V Marianke žije množstvo úspešných ľudí, - odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí sa neuchádzajú o funkcie, no sú ochotní pomôcť a poradiť. Ich potenciál chcem využiť, keď budeme hľadať najlepšie riešenia pre obec. V porovnaní s externými poradenských firmami majú zásadnú výhodu - bývajú v Marianke a tak im záleží na tom, aby tieto riešenia boli čo najlepšie pre miesto, kde žijú.

RADA STARŠÍCH

Marianka sa prudko rozvíja, pribúda množstvo nových ľudí. Aby sme nezničili čaro a tradície Marianky, na to by mali práve pomôcť dohliadnuť starší Mariančania. Okrem toho chcem v spolupráci s RADOU STARŠÍCH a kultúrnou komisiou obnoviť tradície, ktoré tu boli.

Či niekto z kandidátov plánuje vytvoriť na začiatku volebného obdobia niečo ako programové vyhlásenie vlády?

Program, ktorý voličom predkladám je hlavným pilierom toho, čo chcem robiť na čo sa uchádzam o mandát. Chápem to teda tak, že občania ma poveria, aby som to urobil. Preto mojim ,,programovým vyhlásením" je program, na ktorý dostanem mandát.

Ako chcete riešiť odpratávanie chodníkov od snehu podľa nového zákona?

Úprimne hovorím, že neviem. V prípade zvolenia by som sa porafil ako to riešia v inych obciach, poradil by som sa s múdrymi ľuďmi v Marianke a samozrejme s poslancami.
Verím, že by sme našli dobré riešenie.

Ak je ale zákon nezmyselný a pre obce nerealizovateľný, je tu ZMOS, ako partner vlády, aby jednal o návrhu zmeny zákona.
Chápem, že inak funguje údržba chodníkov pred veľkými bytovkami s množstvom ,,anonymných“ obyvateľov a inak v malej obci.

Verím v zdravý rozum.

Má obec dostatok financií na výstavbu/rozšírenie novej školy/škôlky?

Pre škôlku existuje aj iné riešenie, ako stavanie novej, z obecných zdrojov. Vyskytla sa možnosť, postaviť škôlku financovanú z Eurofondov, ktorú by mohol postaviť súkromník.

Obec by tak nemusela kupovať pozemok, vybavovať úver, stavať vlastnú škôlku, platiť jej prevádzku... ale stačilo by nájsť dohodu so súkromnou škôlkou a dotovať pre deti z Marianky školné tak, aby pre rodičov bolo rovnaké, ako v obecnej škôlke. Čiže žiadnych 500 EUR, ako v súkromnej škôlke v meste.

Riešenie, na ktorom sa už podľa mojich informácií začalo pracovať, by bolo výhodné aj umiestnením - hneď nad Marialandom. Je tam pás, na ktorom by sa takáto ľahká škôlka postaviť dala a malo by to tam aj logiku. Hneď vedľa by boli potraviny, prípadne nejaké obchody, občianska vybavenosť.

Škola je zložitejšia otázka, kde je užitočné jednať o spolupráci aj so Záhorsku Bystricou, kde existujú minimálne dva zámery na vybudovanie novej školy.

Jednať teda, či existuje možnosť spolupráce - deľby nákladov s tým, že by bola zabezpečená škola aj pre deti z Marianky.

V opačnom prípade by sme museli hľadať vhodný pozemok, ktorý by sme museli zrejme kúpiť a potom stavať novú školu.

Možností je teda viacero a pri ich posudzovaní sa treba pozrieť na to, aký demografický vývoj v Marianke očakávame v najbližších rokoch a doň zarátať, aj prírastok obyvateľov ktorý prinesie nová výstava, ktorá sa už v Marianke realizuje.

Myslíte, že zrušenie MHD je konečné? Čo by sa dalo robiť, aby sme znova mali MHD?

MHD (teda 37-ička) bola spojom, ktorý prevádzkoval Dopravný podnik mesta Bratislava. Nie sme Bratislava a DPMB vraj už nemá licenciu na realizovanie prímestskej dopravy. Tú teda prevzala VÚC. Treba teda s VÚC vyjednávať o úpravách spojov. A to vidím celkom reálne.

Ako chcú kandidáti riešiť autobusové prepojenie s BA, kedy bude stáť nová obecná škôlka, ako chcú riešiť separovaný odpad, kontajnerov je malo, nové potraviny.

1. Rokovaniami s VÚC, ktorá zabezpečuje autobusovú dopravu.

2. Novú škôlku v obci by som chcel do 3 rokov. Nemusí však byť obecná. Obec si môže deťom rodičov z Marianky prispievať na školné a vytvoriť im tak podmienky, ako keby mali deti v obecnej škôlke. A pre obec to môže byť výhodnejšie riešenie ako stavať škôlku, na ktorú dnes nemá ani pozemok (škôlka pri ihrisku je nezmysel)

3. Chcem sa pozrieť do obcí, kde to funguje a podľa toho potom hľadať riešenie pre Marianku

4. Nové potraviny by som chcel minimálne jedny - v časti Nová Marianka, ideálne na pozemku nad Marialandom, ktorý je vyčlenený na občiansku vybavenosť. Hneď nad škôlkou

Aký je rozpočet obce a koľko financií je ročne určených na rozvoj, opravy atď. Možno bude vedieť odpovedať len P. Jelačič (Peter)

Rozpočet obce je verejný dokument, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo a je dostupný každému občanovi. Nie len Peťo Jelačič ;-)

Ešte prehľadnejšie, to však popísal Michal Hollý vo svojom článku o hospodárení Marianky tu:

https://mojamarianka.sk/blog/ako-na-tom-marianka-vlastne-finan%C4%8Dne-je

Aj napriek tomu odpoveď na vašu otázku nie je úplne triviálna. Z vlastných zdrojov dokážeme ročne ušetriť okolo 200.000 EUR.  Veľa peňazí nám ,,uteká" z podielových daní, keďže veľká časť obyvateľov, ktorá tu žije, tu nemá trvalý pobyt. Tu prichádzame o 300 - 400.000 EUR (Hrubý odhad)

No a ďalším možným zdrojom financovanie sú výzvy z rôznych fondov. Eurofondy, ale aj iné granty. Len nedávno napríklad bola výzva v ktorej bolo možné uchádzať sa o peniaze na výstavbu škôlky až do výšky 90 percent nákladov. Časť infraštruktúry v obci bola tiež vybudovaná z Eurofondov, nie z obecných zdrojov (teda obec sa podieľala menšou mierou). 

Inými slovami - na zmysluplné projekty v rozumnej výške by sa financovanie mohlo dať zabezpečiť. Problém je, že posledné roky sa nerobilo nič.

Marianka, okres MA a Hl. Mesto Bratislava. Ako na tento komplikovaný vzťah? Odbočka do Marianky vedie cez BA a nemá ju kto osvetliť... a ďalšie problémy

Rokovaním a partnerstvom so starostom Záhorskej Bystrice.

Ako chcete riešiť statickú dopravu v obci, hlavne na ulici Karpatská po celej dĺžke, prioritne v časti od konečnej smerom k údoliu?

Niekoľko otázok v jednej :-)

  • vybudovaním prístupu z horného parkoviska nad Ivicou do údolia (schodíky)
  • spolupráca s dopravným inšpektorátom a dopravným inžinierom optimalizovať reguláciu statickej dopravy - pravidlá parkovania, zastavenie, státia. 
  • v spolupráci s políciou efektívne vymáhanie dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Už som avizoval, že chcem využívať inštitút Verejného zhromaždenia, ktorý má oporu aj v zákone o obecnom zriadení a chcem sa pokúsiť zaviesť inštitút obecného referenda.

Pokiaľ ide o investície, Marianka musí mať jasný INVESTIČNÝ PLÁN, ktorý sa bude realizovať podľa toho čo budeme potrebovať a na čo budeme mať.

Prejednať sa musí na verejnom zhromaždení. Komunita bude mať možnosť sa k nemu vyjadriť, doplniť ho, ale hlavne musí rozumieť aké sú priority a čo sa prečo a kedy bude robiť.

Okrem toho, okrem poslancov, ktorí dostanú vašu dôveru a odborných komisií, ktoré pri samospráve existujú, sa chcem oprieť o dva nové neformálne poradné orgány starostu, ktoré vytvorím.

RADA MÚDRYCH:

V Marianke žije množstvo úspešných ľudí, - odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí sa neuchádzajú o funkcie, no sú ochotní pomôcť a poradiť. Ich potenciál chcem využiť, keď budeme hľadať najlepšie riešenia pre obec. V porovnaní s externými poradenských firmami majú zásadnú výhodu - bývajú v Marianke a tak im záleží na tom, aby tieto riešenia boli čo najlepšie pre miesto, kde žijú.

RADA STARŠÍCH

Marianka sa prudko rozvíja, pribúda množstvo nových ľudí. Aby sme nezničili čaro a tradície Marianky, na to by mali práve pomôcť dohliadnuť starší Mariančania. Okrem toho chcem v spolupráci s RADOU STARŠÍCH a kultúrnou komisiou obnoviť tradície, ktoré tu boli.

Otázka na p.Sýkoru: Nedávno ste boli na FB proti vyrubu stromov, no pre J&T ako hovorca ste vyrub pri Dunaji pre Riverpark obhajovali. Prečo tá zmena? (Andrea)

Pretože som vedel, že stromy na nábreží budú (a sú) nahradené novými a novými sadovými úpravami. A že územie, v ktorom sa schovávali bezdomovci, ktoré bolo schválené, a kam sa báli ľudia ísť cez deň, nieto v noci, bude nahradené novým prostredím, kam budú ľudia chodiť. A reálne aj chodia :-)

Namiesto džungľe plnej odpadkov a bezdomovcov tak mesto dostalo novú promenádu, s fontánou, kaviarňami, parkovou úpravou, umeleckými dielami. Som pripravený ukázať komukoľvek fotodokumentáciu, predtým a teraz, na ktorej to bude zrejmé.

Na výrub boli všetky potrebné povolenia, vrátane dendrologickej štúdie, v ktorej boli zohľadnené aj stanoviská ochranárskych združení a z ktorej vyplynulo vyčíslenie spoločenskej hodnoty odstránených stromov a tá bola mestu uhradená a vysadené nové, vzrastlé stromy. Pri lámaní stromov v Marianke takýmito povoleniami bagrista pokiaľ viem nedisponoval.

maros sykora kandidat na starostu Marianky 1jpg

Téma: Kandidáti na starostu v Marianke



Michal Chabada
, nezávislý kandidát na poslanca