Peter Jelačič: kandidát na starostu odpovedá na otázky občanov

Pokračujeme v zverejňovaní odpovedí na otázky občanov, ktoré dostali kandidáti na starostu počas spoločnej diskusie. Dnes svoje odpovede prezentuje kandidát Peter Jelačič.

Peter Jelačič

Web stránka: http://www.mariankanahlas.sk/p/program-pre-starostu.html

Facebook: Peter Jelačič Marianka 

Aké je vaše stanovisko k návrhu vyústenia diaľničného tunela?

Diaľničný tunel by mal byť čo najviac zakrytý smerom ku križovatke ciest I/2 a diaľnice D4 pred Stupavou. Tzv. zakrytý variant je lepší, minimálne polozakrytý. Značne to obmedzí hluk, ktorý by sa šíril do okolia od áut. Hluk z terajšej diaľnice D2 je v súčasnosti možno pekne počuť hlavne večer, po utíchnutí bežného denného šumu, a niečo podobne by určite bolo ešte viac zosilené pri otvorenej variante vyústenia tunela.

S ľudmi, ktorí sú aktívni v tejto oblasti chcem spolupracovať. Dúfam, že Marianka ako veľmi dotknutá obec nebude daná na vedľajšiu koľaj.

Ako plánujete vyriešiť problém so všetkými IS na Tálkoch, ktorý trvá nečinnosťou developera skoro 10 rokov?

Splaškovú kanalizáciu treba riešiť v aktívnej spolupráci s Okresným úradom Malacky, odbor životného prostredia. Ten totiž vydal stavebné povolenie na túto stavbu. Táto kanalizácia zároveň trápi obyvateľov Štúrovej ulice, nakoľko sa na uvedenú kanalizáciu nemôžu napojiť. Stavebník nemá aktívny záujem o skolaudovanie tejto siete. Druhým problémom je cestná komunikácia. To je prípad sám o sebe. V konzultácii s vyšším stavebným úradom, prípadne priamo s Ministerstvom dopravy a výstavby by som sa pokúsil nájsť spôsob, akým tlačiť na stavebníka tejto komunikácie.

Žiaľ, nečinnosťou stavebného úradu v Marianke po niekoľko rokov, už asi nie je možné nejaké sankcionovanie stavebníka, ale toto s určitosťou nechcem tvrdiť. Toto treba preveriť a ak je to možné, tak treba začať naozaj využívať všetky možnosti, aby stavebník dokončil siete, ktoré nie sú skolaudované.

Plánujete objazd sv.údolia ako diamantu Marianky a Slovenska, ktorý si zaslúži byť neprejazdný?

Áno, dopravu by som z Mariánskeho údolia úplne vylúčil. Treba aktívne spolupracovať s lokalitou Panský les, aby sme sa ako obec dohodli na prístupe k uliciam Partizánska a Stromová cez Karpatskú ulicu okolo lomu pre týchto obyvateľov. Prístup ťažkých mechanizmov sa vie odmedziť rampami, kamerami a ďalšími spôsobmi na konci pri jazierku alebo už na vstupe do lesa. To je to, čoho sa obáva táto lokalita.

Marianka ako turistická oblasť nemá cyklotrasu. Plánujete vybudovať cyklotrasy?

Už teraz existuje niekoľko cyklotrás, ktoré sa volajú Mariansky cyklookruh, je ich niekoľko. Vychádzajú z Marianky a vedú cez Bratislavský lesopark. Sám aktívne bicyklujem, a jazdil som ich niekoľkokrát. Prijmem akékoľvek návrhy na doplnenie či nové označenie cyklotrás, ktoré budú vychádzať z Marianky. Som otvorený spolupráci v tejto oblasti.

Rada by som sa spýtala na možnosť obecnej polície, čo by riešila zákazy vjazdu, parkovanie, či voľne pustenych psov. Ďakujem. (Ľudmila)

To je otázka hlavne financií z obecného rozpočtu. Vlastná obecná polícia alebo spolupracovať s obecnou políciou v Stupave či Záhorskej Bystrici? Na spoluprácu treba dohodu medzi zastupiteľstvami Marianky a uvedenej obce či mesta. V každom prípade by v Marianke pribudol praktický nástroj na dohliadanie nad dodržiavaním verejného poriadku či parkovania. Aby bolo možno čo najviac financií použiť aj na takéto nápady, treba apelovať na ľudí, aby sa prihlásili k trvalému pobytu v Marianke. Tento rok je to cca.309€ na osobu. Neprihlásená 3-4 členná rodina tak oberá Marianku o 900-1200€, ktoré sa dajú použiť napríklad na takúto obecnú políciu prípadne na inú investíciu. A takýchto domov máme v Marianke veľa. Ich obyvatelia využívajú infraštruktúru obce, avšak prispievajú na ňu len daňami z nehnuteľnosti. Nie však podielovými daniami, ktoré sú oveľa vyššie.

Pekny den prajem, chcem sa kandidatov na starostu opytat, akym sposobom chcu vyriesit uz neusnosnu situaciu pri prejazde cez svate miesto. Dakujem (Zuzana)

Uvedené som odpovedal už vyššie. Vylúčením dopravy z údolia a sprejazdnením lokality Panský les pre obyvateľov ulíc Partizánska a Stromová. Ako sa niektorí v Pánskom lese nechali počuť, sú takejto variante otvorení a treba o nej začať hovoriť.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Treba vytvoriť investičný plán obce.

Ale: Nie len nápadmi či aktivitami poslancov. Občanom treba dať priestor pri verejnom zhromaždení občanov s predstaviteľmi obce. Tu treba naozaj počúvať ich názor a mienku, aby použitie verejných financií bolo v prospech obyvateľov. V Marianke je napríklad kopa nedobudovaných sietí v zastavaných lokalitách. Nech si ľudia povedia svoj názor. Pre mňa je neprijateľné presadzovať investíciu tam, kde je len súkromný záujem sprístupniť ďalšiu lokalitu na výstavbu. To musí byť v réžii súkromného investora. Investície do ďalšieho občianskeho vybavenia (napr. škôlka, škola, ihrisko, telocvičňa, zariadenie pre seniorov a ďalšie) teda verejne diskutovať s občanmi. Pokiaľ sa dá, všetko prefinancovať z financií, ktoré obec má. Každoročne obec tvorí prebytok rozpočtu, ak by sa podarilo zvýšiť počet prihlásených ľudí v obci, zvýšil by sa ešte aj výnos z podielových daní. A to sú peniaze, ktoré by obec vedela zainvestovať do svojho rozvoja. Napríklad 1000 prihlásených ľudí dokáže prispieť napríklad na novú škôlku.

Či niekto z kandidátov plánuje vytvoriť na začiatku volebného obdobia niečo ako programové vyhlasenie vlady?

Moje programové vyhlásenie predstavuje môj volebný program v Mariatáli, ktorý vyjde. Tu je čierne na bielom napísané, čo občanom vo svojom volebnom programe ponúkam.

Ako chcete riešiť odpratávanie chodníkov od snehu podľa nového zákona?

Odpratávanie výzvou aj o dobrovoľnú spoluprácu s občanmi. Prípadne zakúpením malotraktora s radlicou, ktorý by vedel šikovne tieto chodníky uhrnúť. To sa však nesmie parkovať na chodníkoch. Aktivačnými prácami taktiež, kde títo občania by pomohli odhádzať tieto chodníky. Je toho  veľa. Ja si určite priestor pred mojím domom sám aktívne odhrniem, robil som tak doteraz. A to nemám chodník, ale cestu.

Táto zmena bude mať asi veľký vplyv na rozpočet obce, s ktorým sa bude musieť zastupiteľstvo vysporiadať. Na uvedené treba vyčleniť nielen financie, ale aj personál či techniku.

Má obec dostatok financií na výstavbu/rozšírenie novej školy/škôlky?

Neviem povedať, koľko by stála výstavba novej školy alebo škôlky. Uvedená investícia závisí od projektu, či budeme mať vlastný pozemok, alebo budeme hľadať vhodné iné miesto. To nie je na jeden rok, alebo dva. Obec tvorí prebytok rozpočtu, treba vždy rozumne investovať tieto peniaze do investícií v prospech občanov. Kontajnerová škôlka môže vyjst min. na 200.000€.

Už som písal o trvalom pobyte a teda podielových daniach. To sú financie, ktoré vedia pomôcť rozvoju obce. Tu treba aj aktívnu spoluprácu s developermi v Marianke, nakoľko títo doteraz veľa neinvestovali do takejto vybavenosti. A pritom je to ich "zásluha", že sa sem sťahujú mladé rodiny s deťmi, ale pre vybavenosť toho veľa neurobili. Myslím, že treba uvažovať nad investíciou do novej škôlky a terajšiu školu rozšíriť na potrebnú kapacitu, aj s prihliadnutím na budúcnosť. Postaviť novú školu by bolo finančne viac náročné ako škôlka.

Myslíte, že zrušenie MHD je konečné? Čo by sa dalo robiť, aby sme znova mali MHD?

Áno, zrušenie MHD je konečné. Je to aktivita mesta Bratislavy, neobsluhovať obce mimo územia Bratislavy. Riešenie, ak tu chceme mať MHD, je pripojenie sa k Bratislave. Ale to by Marianka zase prišla o regionálnu dopravu Slovak Lines, tá by určite do Marianky nezachádzala. A pripojenie k Bratislave nie je také jednoduché. Je to dvojstranný akt, ktorý by musela akceptovať aj Bratislava.

Treba upraviť súčasný grafikon Slovak Lines, aby viac vyhovoval obyvateľom Marianky.

Ako chcú kandidáti riešiť autobusové prepojenie s BA, kedy bude stáť nová obecná škôlka, ako chcú riešiť separovaný odpad, kontajnerov je malo, nové potraviny.

1. S BID treba spolupracovať na aktualizácii grafikonu autobusov, aby to vyhovovalo občanom. Časy, nadväzovanie spojov, úprava trás autobusov.

2. Separovaný odpad: treba zaistiť nádoby na bioodpad alebo kompostéry do každého domu. Občania sa musia naučiť separovať. Plasty, papier, bioodpad, sklo, použitý olej atď. Zaistiť dostatok zberných nádob či kontajnerov s dostatočnou periodicitou vývozu. Nielen vyviezť napr. papier či sklo pred Vianocami a potom až na konci januára či vo februári, ale aj hneď po takýchto sviatkoch.

3. Vo volebnej diskusii som jediný spomenul, že sa budem snažiť pritiahnuť do Marianky obchod typu Tesco Expres či Coop Jednota. Priestor pre takéto potraviny obec má. Marianka má cez 3500 obyvateľov neoficiálne, takže ak sa to porovná s obcami ako Vysoká pri Morave, Zohor, Jabloňové, Sološnica, Rohožník, prečo by sme nemohli tu mať takýto obchod. V uvedených obciach takéto obchodné reťazce sú.

Aký je rozpočet obce a kolko financií je ročne určených na rozvoj, opravy atď. Mozno bude vedieť odpovedať len P. Jelacic (Peter)

Príjmy obce sú niekde cez 1 milión € (600k€ podielove dane, vyse 200k€ dan z nehnutelnosti+prispevky, granty), rozpočet sa priebežne upravuje. Výdaje sú tento rok na úrovni príjmov, Marianka má tento rok vyrovnaný rozpočet. Nemala by vytvoriť prebytok, ktorý by sa dal potom použiť na prípadné investície v ďalšom období. Má však rezervný fond, kde sa presunuli prebytky rozpočtu v minulých rokoch. Tam by malo byť aj s financiami, ktoré chcú niektorí poslanci dať do Prvej Mariatálskej ako pôžičku cca. 467.000€. Z uvedenej sumy treba odpočítať blokované peniaze v rámci exekúcie obce, ktorá je pozastavená (cca. 160k€). Na investície zostáva čisto okolo 300k€. Z toho chce starosta a niektorí poslanci vyčleniť 70.000€ na úpravu Športovej ulice, kde bude následne vytvorená infraštruktúra pre ďalšiu výstavbu na pozemkoch pod ihriskom (od ihriska vľavo). Obec by mala platiť niečo v prospech súkromnej výstavby ľudí blízkych starostovi a to je nemysliteľné.Treba sa zamyslieť nad konaním uvedených poslancov, ktorí opäť kandidujú na poslancov a jeden aj na starostu. Argument nedostatočného prístupu k budúcej škôlke (ktorá nie je ani naplánovaná ani schválená) a k ihrisku že je žiaľ zavádzajúci a nepravdivý. Škôlka na ihrisku nemá zmysel, z hľadiska umiestnenia aj priestoru. To sú len zavádzania niektorých poslancov.

Na bežnú údržbu sú financie už vymedzené v bežnom rozpočte. O použití konkrétneho čísla na opravy, rozvoj sa nedá takto hovoriť. Investície sú kapitálové výdavky, ktoré sa tiež rozpočtujú.

Obec Marianka však tento rok neschválila ešte rozpočet na rok 2019. Príprava rozpočtu a jeho predloženie do zastupiteľstva je úlohou starostu. Doteraz sa tak ale nestalo. Takže Marianka bude na začiatku roka 2019 v rozpočtovom provizóriu.

Ako starosta jednou z prvých vecí by bolo práve schválenie efektívneho rozpočtu, tak aby odzkadloval ozajstnú potrebu obce. Príjmy sú dané, s výdajmi sa dá narábať, nepotrebné výdaje zredukovať alebo úplne škrtnúť.

Marianka, okres MA a Hl. Mesto Bratislava. Ako na tento komplikovany vzťah? Odbočka do Marianky vedie cez BA a nemá ju kto osvetliť... a ďalšie problémy

1. osloviť o spoluprácu BSK, nakoľko cesta do Marianky patrí BSK a je v jeho správe. Ak sa rozumne vyargumentuje napríklad potreba chodníka zo ZB do Marianky, možeme BSK presvedčiť o potrebe tejto investícii. ZB nemá záujem robiť nejaký chodník, je to na konci ich obce. Chodník nemusí byť hneď dlažbový, môže to byť ak kamenný, makadamový, ale hlavne aby bol. A samozrejme, nestavať na cudzom.

2. križovatka vyústenia cesty III/243 (Odbočka do Marianky) na cestu I/2 (cesta zo Stupavy) pri autoservise a čerpacej stanici v ZB. Pokúsiť sa o rozšírenie komunikácie o odbočovacie pruhy vpravo aj vľavo v smere z Marianky, prípadne o odbočovací pruh do Marianky v smere zo Stupavy. Uvedená križovatka však spadá pod Magistrát Bratislavy, takže hľadať spoluprácu so starostom ZB prípadne magistrátom Bratislavy. Jedná sa o bezpečnosť v doprave. Osvetlenie tejto križovatky je určite nutné, nakoľko v noci je takmer neviditeľná. Namaľovanie reflexného vodorovného značenia je taktiež jedna z možností zviditeľnenia križovatky.

3. so ZB skúsim hľadať spoločné záujmy, ktoré by priniesli osoh nielen pre Marianku ale aj pre ZB. Nielen tieto dopravné otázky, ale aj kultúrne, sociálne atď.

Ako chcete riešiť statickú dopravu v obci, hlavne na ulici Karpatska po celej dĺžke, prioritne v časti od konečnej smerom k údoliu?

Parkovanie musí byť prioritne na vlastnom pozemku, na ďalšie parkovanie je určené veľké parkovisko za odbočkou do Mariánskeho údolia, pod vodárňou BVS. Osadiť dopravné značenie tak, aby bolo jasne viditeľné. Áno, uvedená časť komunikácie je úzka, vznikajú tam konfliktné situácie, naštastie bez dopravných nehôd. Ako stále hovorím, jedna vec je prijať určité kroky, druhá vec je, keď predpisy porušujú samotní vodiči, ktorí nie sú tolerantní a robia dopravné priestupky. Nedisciplinovaným parkovaním, či rýchlou jazdou.

Ako si predstavujú kandidáti participáciu občanov na rozhodovaní o investíciách v obci?

Zaviesť verejné zhromaždenia, kde sa o týchto témach bude s občanmi otvorene baviť. Občanom treba aktívne načúvať, aké sú ich potreby. Ale treba upozorniť na to, že vyhovieť sa nedá všetkým ľuďom. A samozrejme nastaviť aj priority jednotlivých investícií. Pri tvorbe investičného plánu dať možnosť vyjadriť sa aj občanom. Či už na zhromaždení, anketou alebo ináč.

Peter Jelacic kandidat na starostu Marianky 2JPG

Téma: Kandidáti na starostu v MariankeMichal Chabada
, nezávislý kandidát na poslanca