Podporujeme starostu Dušana Statelova

Od októbra 2020 ako zástupca starostu intenzívnejšie pomáham Dušanovi. Veľa práce na VZN-kách, príprave OZ, celoplošných testovaniach, navyše pribúdalo mnoho prekážok z "vlastných radov" , ktoré sme museli prekonávať.

Od polovice decembra, ako predkladateľ VZN o poplatkoch za odpady som bol zhrozený. Úpravy od pása priamo na OZ sme nejako ustáli. Aby som sa dokázal sústrediť na prácu pre obec v situácii vykonštruovanej “mediálnej” nepriazne, nechodil som vyše mesiaca na Facebook (plný útokov, osočovania). A toho hádzania polien pod nohy starostovi Dušanovi len pribúdalo.

Ale zo správy o zapálenej stajni som bol dnes (31.1.2021) paralyzovaný. A čo ešte Dušan? (A koník Čoňo?). Stačilo!

Nemôžeme to vzdať. Dušan, stojím pri Tebe.

Eugen Jeckel

Pridávam linku, ďakujem autorom tejto petície.


Len zopár subjektom/jednotlivcom môže vyhovovať starostova rezignácia. Už zapálením auta v r. 2019 dostal "uznanie", že robí správnu robotu pre obec. Toto ustál.

Niekto možno uveril kampani na jeho diskreditáciu, alebo je zmätený zo šikanovania na Facebooku. Napriek tomu dosť ľudí už rozlišuje čo je VYJADRENIE NÁZORU a čo je ŠÍRENIE NENÁVISTI a doslova ŠIKANA.

Ale podpáliť majetok resp. objednať to dokáže málokto. Na to musí byť fakt silný („viac-ciferný“) motív.

Vyjadrujeme podporu starostovi Dušanovi Statelovovi.

Nie len zo súcitu s autom, Čoňom a jeho stajňou. Hlavne za to, že odolával tlaku na presadenie pár súkromných záujmov, tlaku na devastáciu Marianky.

Za to, že čelil dlhodobému okydávaniu a útokom proti jeho osobe a blízkym - jeden z najhorších požiarov: dennodenne sa tu podpaľovala starostovi dôstojnosť a povesť.