Posledné klince do rakvy možnosti rozširovania cintorína?

Tak aj na tretí krát Obecné zastupiteľstvo v marci neprijalo VZN o ochrannom pásme cintorína v Marianke. Piati poslanci (Brestovanský, Bubnič, Iváková, Jelačič, Sýkora) odsúhlasili počas rokovania pozmeňovací návrh, ktorý súčasné 50 metrové ochranné pásmo znížili na 5 metrov. 5 metrov, ktoré nič neriešia, ale vychádzajú v ústrety majiteľom priľahlých pozemkov. 


Našťastie je pre prijatie VZN potrebný súhlas aspoň 6 poslancov z 9 a tak predmetné VZN nakoniec nebolo prijaté vďaka nášmu nesúhlasu. Je to však len dočasné víťazstvo, keďže predmetné VZN bolo pre formálne nedostatky napadnuté prokurátorom.


Dnešný stav je teda taký, že naďalej platí prokurátorom napadnuté VZN a hrozí, že ochranné pásmo cintorína v Marianke zanikne úplne! O jeho osude teda rozhodne súd, nakoľko 5 poslanci odmietajú ponechať adekvátne ochranné pásmo cintorína tým, že buď blokujú potvrdenie súčasného stavu alebo ho navrhujú nezmyselne zmenšiť.


Áno, samotné VZN nie je zárukou rozšírenia cintorína nakoľko dotknuté pozemky sú dnes súkromné. VZN je však jeho základným predpokladom, bez neho už môžeme na väčší cintorín definitívne zabudnúť.


Zdá sa že individuálny záujme v obci opäť raz zvíťazí nad záujmom verejným. Je to naozaj to, čo väčšina obyvateľov tejto obce chce a dala na to poslancom mandát?


Ďalšie informácie k ochrannému pásmu cintorína v predchádzajúcom článku.