Rozpočet – polená pod nohy starostu aj občanov

Je ráno po obecnom zastupiteľstve. Na prvý pohľad „úspešnom“ – schválil sa rozpočet. Bohužiaľ len na prvý pohľad.

Emócie: Stále rozmýšľam, čo sa na včerajšom, vlastne aj dnešnom OZ stalo. Prečo tá strašná pachuť, prečo tie pocity, ako keby sa človek stal súčasťou zloby, nenávisti a manipulácie. Emócia, ktorá mi ostáva: toto mi za to nestojí! Byť v jednom priestore s ľuďmi, s ktorými nezdieľame základné hodnoty spolupráce, kde cítim z ich strany len riešenie seba samého a svoje ego. Spôsob pristupovania k starostovi, riadne zvolenému občanmi ako k žiakovi, ktorý je skúšaný z malej násobilky. Neustále osočovania každého iného názoru zo strany poslanca Sýkoru. Najhoršie je, že tento prejav a spôsob schvaľovania rozpočtu bol dohodnutý vopred piatimi poslancami (Sýkora, Iváková, Brestovanský, Bubnič, Jelačič)– nielen obsah, ešte aj spôsob. Neposlať pripomienky k tak závažnému dokumentu vopred a vyťahovať ich na stretnutí bez možnosti sa pripraviť na tieto svedčí o dvoch veciach: buď bolo cieľom starostu zaskočiť a nachytať na „neschopnosti“ alebo jednoducho strach, že vopred pripravené argumenty zo strany starostu by naštrbili ich „príbeh“. Áno, príbeh väčšiny poslancov. Skupiny, včera zastúpenej ich hovorcom poslancom Sýkorom. Demonštrácia sily v priamom prenose.

Bohužiaľ spôsob, že témy sa budú diskutovať a konfrontovať priamo na riadnom OZ a nie vysvetľovať najskôr na pracovných stretnutiach má jeden cieľ. Názorový konflikt medzi poslancami dostať z pracovnej roviny do roviny verejnej, do roviny emočnej, do roviny rozdeľovania našej obce, do vyvolávania konfliktu priamo na verejnosti. Nechcem byť toho súčasťou. Sú v spoločnosti ľudia, ktorý konflikt a jeho sledovanie obľubujú, možno si ho aj užívajú, vnímajú ho ako divadlo – bohužiaľ aj toto spôsobuje tú nenávisť dnešnej doby. Po včerajšku, teda dnešku som znechutený z takejto práce poslanca a nechcem zažívať takú zlobu znova a znova. Tiež mi je ľúto každého starostu a poslanca, ktorý sa dostane do jednej miestnosti s takto zmýšľajúcimi a konajúcimi ľuďmi. Nakoniec takto naša obec, ale aj spoločnosť dopadne.
To bol výlev emocionálny, menej racionálny, veľmi subjektívny.

Racionálny pohľad: Teraz sa však pozrime na to, ako zmenený rozpočet pomohol obci. Nie, povedzme rovno občanom:
  • Spôsobia zmeny presadené piatimi poslancami zlepšiť služby v obci?
  • Budú lepšie cesty alebo verejné osvetlenie?
  • Bude sa pracovníkom na OU lepšie pracovať?
  • Pocíti tieto zmeny pozitívne občan?
  • Pomôžu tieto zmeny starostovi efektívnejšie vykonávať svoju prácu a mať čas na občana?

Bohužiaľ, služby obce sa nezlepšia, naopak budú obmedzené – napríklad položka v rozpočte - posilnenie kapacít stavebného úradu - kde všetci vnímajú potrebu zlepšenia, bol zredukovaný. Príprava územných plánov zón, doplnky k územnému plánu – bez podpory. Zrušenie scanovania odpadov – na týchto je postavený dnešný systém motivácie a benefituje z neho viac ako polovica občanov Marianky – na základe čoho bude obec počítať poplatok za odpady? Zníženie rozpočtu na právne služby – o viac ako polovicu. Je cieľom aby obec ťahala za kratší koniec, aby sa zvýšilo riziko prehry v sporoch?

Naopak, tam kde obec peniaze nežiadala, tam boli položky zvýšené. Toto má aký efekt? Míňať tam, kde potrebu vedenie obce nevidí, kde sa pri tak napätom rozpočte treba pri riadení obce naozaj sústrediť na najpodstatnejšie veci. Tou najdôležitejšou, ale aj najsmutnejšou vecou je, že sa starostovi pridalo na povinnostiach (opakovane sa s detailmi vracať cez organizovanie oficiálneho OZ za poslancami a „žobrať“ o podporu), ktoré mu následne uberú čas potrebný na riešenie vecí verejných. NIE, občan tieto zmeny pozitívne nepocíti. NAOPAK. Mimochodom neprešli ani návrhy na rekonštrukciu verejného osvetlenia a bol znížený rozpočet na opravu komunikácií. Vraj treba lepšie vysvetliť. Opäť uvádzam, že na vysvetlenie bolo ponúknutého veľa priestoru – tri termíny pracovných stretnutí na vysvetlenie len pred týmto rokovaním obecného zastupiteľstva.

Riadenie obce piatimi poslancami s mottom prezentovaným ich „lídrom“: „starosta príď, keď budeš potrebovať viac, my zvážime a možno schválime“ – NEFUNGUJE! Starosta teraz prišiel – zvážili... a neschválili. Dá sa takto fungovať?
A nevidím na to v dnešnej spoločnosti liek... Jedine, že v ďalších voľbách tieto veci voliči zohľadnia (a medzitým sa nájdu kandidáti, ktorí budú chcieť spolu so starostom rozvíjať túto obec).

Michal Hollý - poslanec