Marcel Porges (číslo 17)

Vážení Mariančania,

V Marianke bývam od roku 2001, zažil som viacerých starostov. Počas posledných 3 volebných období (12 rokov) som pôsobil na poste poslanca obecného zastupiteľstva, v rámci toho 5,5 roka aj ako zástupca starostu, pána Radovana Juriku a 5 mesiacov aj na stoličke starostu. Každé z tých troch volebných období pre mňa veľa znamenalo. Niekedy sklamanie z ľudí, ktorým som spočiatku vyjadril dôveru, ale aj obdiv k úžasnej energii, ktorú dokázali iní okolo mňa venovať veciam verejným bez osobného prospechu a nehľadiac ani na čas a vlastné prostriedky, ktoré museli tomu venovať. Bez tohto nezištného úsilia by sme dnes v Marianke určite mnoho vecí jednoducho nemali.


V určitých obdobiach viac, v určitých menej, som sa aktívne staral o konkrétnu agendu v obci. Spomeniem tvorbu a administráciu webu Marianky 2006 - 2016,  foto dokumentovanie života obyvateľov obce - zbierka fotografii na starom webe má približne 37 000 zverejnených exponátov. Škola a školka 2006 - 2014 od jej takmer zániku v r. 2006 cez ich rekonštrukciu, vybudovanie školského dvora až po posledné roky, kedy praská vo švíkoch. Tento vývoj nebol daný len nárastom počtu obyvateľov obce. Samozrejme obecný spravodaj Mariatál 2006 - 2016, vychádzal dvakrát ročne a cez množstvo prispievateľov monitoroval všetky oblasti života v obci.


Čo považujem za dôležité je, že z pozície poslanca som sa vždy snažil podporiť rozumné projekty a aktivity, nech ich navrhol ktokoľvek. Záver posledného volebného obdobia bol skôr o dohľade nad netransparentým počínaním súčasného starostu a časti poslaneckého zboru.


Dúfam, že so starostom, ktorý vzíde z týchto volieb sa bude dať spolupracovať a že po voľbách budem mať možnosť z postu poslanca Obecného zastupiteľstva opäť podporiť projekty v prospech Marianky. Konkrétne by som sa pokúsil obnoviť vydávanie obecného spravodaja Mariatál v duchu, v akom vychádzal do apríla roku 2016. A pravdu povediac, vôbec nemusí byť vo farbe.
Prečítajte si náš blog