Michal Hollý (číslo 9)

Vážení spoluobčania, susedia.

V Marianke žijem už takmer 15 rokov a tak ako každý vnímam, ako sa naša obec rozvíja. Či už pozitívne alebo negatívne, v každom prípade pre každého rôzne.

Posledné 4 roky som poslancom OZ v Marianke a mám možnosť vidieť hlbšie do vecí, ktoré sa dejú v obci. Kto ste sa boli pozrieť na ostatné OZ, ste mohli vidieť veľmi negatívnu atmosféru, ktorá pramení zo skutočnosti, že opäť musíme riešiť základné princípy: verejný záujem vs. súkromný záujem, dodržiavanie územného plánu vs. jeho obchádzanie, transparentnosť v konaní vs. utajovanie aktivít a netransparentné používanie zdrojov obce, štruktúrovaný prístup k rozvoju vs. chaotické a neprofesionálne plánovanie.

Bežná reakcia s ktorou sa stretávam je: „Ale mňa tieto témy nezaujímajú, ja chcem aby fungovala škôlka, škola, doprava, bol pokoj v údolí, atď“.

Bohužiaľ, jedno bez druhého nejde. Ako sa bude naša Marianka rozvíjať závisí od toho, ako sa s týmito princípmi narába. Akú hustotu zástavby dovolíme, akú infraštruktúru k tejto zástavbe budeme vyžadovať, aké prostriedky budeme mať v obecnej pokladnici na ďalší rozvoj (šport, školstvo, doprava, starší občania), ako sa vysporiadame s nedotiahnutými témami z minulosti, či umožníme použitie obecných financií na financovanie developerských záujmov, či budeme akceptovať bezodplatné/takmer bezodplatné poskytovanie majetku obce na aktivity bez prínosu pre obyvateľov Marianky (napr. súkromnému klubu starostu), či budeme mlčať, pokiaľ pôjde o pre obec negatívne zásahy do sporu o pozemky pri ihrisku.

Ako kandidát na poslanca Vám viem sľúbiť, že budem v kompetencii poslanca strážiť vyššie spomínané princípy, podporovať prostredníctvom hlasovania a schvaľovania financie pre užitočné rozvojové projekty a potreby obce a predovšetkým, že tak ako doteraz sa budem rozhodovať z pohľadu záujmu obce a nie súkromného záujmu.

Ak Vás oslovila moja ponuka, dovoľujem si poukázať aj na mojich troch „spolubojovníkov“ v týchto voľbách, s ktorými nás spájajú rovnaké základné hodnoty: Marcela Porgesa, Eugena Jeckela a Michala Chabadu.
Prečítajte si náš blog